LKF Konferencijos nutarimai

 

2019 m. LKF konferencijos nutarimas dėl komandų automatinio perėjimo tarp krepšinio lygų

2019 m. LKF konferencijos nutarimas dėl apribojimų krepšininkams ir krepšininkėms rungtyniauti dviejuose suaugusiųjų krepšinio čempionatuose tvirtinimo

2019 m. LKF konferencijos nutarimas dėl taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštą žaidėją, tvirtinimo

2018 m. kvietimas į LKF konferenciją, LKF narių sąrašas, įgaliojimo pavyzdys

2019 m. LKF konferencijos nutarimas dėl stojamojo ir nario mokesčio tvirtinimo

2013 m. LKF konferencijos nutarimas dėl rungtynių skaičiaus ribojimo moksleivių amžiaus krepšininkams

2017 m. LKF konferencijos nutarimas dėl krepšininkų, trenerių, ir komandos palydovų. neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, limitų Lietuvos krepšinio lygose

2017 m. LKF nutarimas dėl komandų automatinio perėjimo tarp krepšinio lygo tvarkos tvirtinimo

LKF taisyklės dėl naudojimosi agentų paslaugomis. PATVIRTINTA LKF metinėje konferencijoje 2014.04.30 d.