Garbės taryba ir komisijos

LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS GARBĖS TARYBA

Vladas GARASTAS – pirmininkas

Jūratė  DAKTARAITĖ

Modestas PAULAUSKAS

Sergejus JOVAIŠA

LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS ETIKOS, DRAUSMĖS IR APELIACIJŲ KOMISIJA

Pirmininkas  Julius Zaleskis

Kęstutis Vagneris

Algimantas Stasys Anužis

LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS REVIZIJOS KOMISIJA

Robertas BRAZYS

Vidminas STANKEVIČIUS

Andrius BUDVYTIS