Misija, tikslai

Misija

Krepšinis, būdamas bendrosios kultūros, kūno kultūros daugiaplanis visuomenės socialinės veiklos reiškinys, yra svarbi žmogaus geros sveikatos išlaikymo, judesių kultūros tobulinimo, fizinių galių ugdymo, dvasinio ir dorovinio auklėjimo, patriotizmo formavimo priemonė.

Ši sporto šaka skatina jaunimą atskleisti savo fizines, dvasines galias, sąžiningoje ir objektyvioje varžybinėje aplinkoje demonstruoti visuomenei nepakartojamus reginius, suteikti jai papildomų emocijų ir energijos.

Didžiojo krepšinio, pirmiausia olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų pasiekimai yra nacionalinis turtas.

Tikslai

  • Įgyvendinti ilgalaikę krepšinio plėtojimo koncepciją prisidedant prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo
  • Veikti kaip krepšinio sporto valdymo institucija
  • Atlikti vienintelio FIBA ir „FIBA Europe“ nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jam suteiktomis teisėmis Lietuvos krepšinio labui
  • Plėtoti ir populiarinti krepšinio sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio pravedimo priemonę
  • Užtikrinti Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose svarbiausiuose sporto renginiuose
  • Turėti gerai subalansuotą didelio meistriškumo krepšininkų parengimo ir varžybinės veiklos valdymo sistemą
  • Sudaryti sąlygas nuolatiniam trenerių ir teisėjų profesiniam tobulėjimui, aprūpinti juos naujausia informacija sportininkų ugdymo, krepšinio taisyklių klausimais