LKF ir LSU pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2019-11-05 15:11
LSU.lt nuotrauka

Šiandien Lietuvos sporto universiteto (LSU) centriniuose rūmuose, buvo pasirašyta šios institucijos ir Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) bendradarbiavimo sutartis. Renginyje dalyvavo LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė, LKF prezidentas Arvydas Sabonis, LSU sporto ir partnerystės prorektorius doc. dr. Vidas Bružas, LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas ir LSU Krepšinio studijų centro vadovas bei LKF sporto direktorius Ramūnas Butautas.

„Sutarties pasirašymas rodo labai rimtą ir atsakingą požiūrį į pasirašytus dokumentus, nes labai dažnai tokie pasirašyma ir lieka dokumentuose ir turinio po savimi neturi. Iki pasirašymo tas darbas vyko ir atsirado pasitikėjimas iš abiejų pusių“, – teigė LSU rektorė profesorė daktarė Diana Rėklaitienė.

Pagal šią bendradarbiavimo sutartį LSU įsipareigoja sudaryti sąlygas LKF siunčiamiems specialistams kelti kvalifikaciją Universitete, naudotis LSU metodine bei materialine baze, užtikrinti savo atstovų dalyvavimą LKF renginiuose.

LKF konsultuos LSU personalą tobulinant studijų programas, planuoja užsakyti mokslinius tyrimus ir testavimus sporto ir sveikatinimo srityse, esant galimybei sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktiką LKF, kvies Universiteto specialistus į LKF organizuojamus susirinkimus, konferencijas, seminarus, kursus, sporto ir kitus renginius.

„Pagrindiniai šios sutarties pasirašymo dalykai yra du. Pirma tai kvalifikuotų krepšinio trenerių ruošimas, kol kas esame populiariausia sporto šaka, bet ateitis priklauso nuo jaunimo ir kas tuos vaikus treniruos. Treneris yra pagrindinis pasiekimų kalvis. Vaikai noriai eina, bet reikalingi ir treneriai. O kitas tikslas yra trenerių licencijavimas, nes 2021 metais įsigalios naujas įstatymas, todėl norisi, kad būtų paruoštas tas trenerių licencijavimas. Kadangi mes to padaryti negalime, universitetas gali tai padaryti. Būtų tvarka su treneriais.

Taip pat labai džiaugiamės, kad prisijungė Ramūnas Butautas, kuris dirba ir federacijoje sporto direktoriumi ir užima pareigas universitete, todėl tikimės, kad mūsų planai bus įgyvendinti“, – sakė LKF prezidentas Arvydas Sabonis.

LKF sporto direktoriaus pareigas pradėjęs eiti buvęs Lietuvos vyrų rinktinės vyr. treneris Ramūnas Butautas, taip pat teigė, kad įžvelgia abipusę šios sutarties naudą.

„Ši sutartis yra savaime natūrali, kadangi federacija rūpinasi Lietuvos krepšiniu, jaunimo krepšiniu. Natūralu, kad federacijai rūpi kokie treneriai pakeis mūsų garbingus trenerius, o universitetas būtent juos ir ruošia. Mūsų prioritetas yra paruošti pamainą. Manau labai logiška sutartis, yra bendri tikslai, o susitelkus galima nuveikti daugiau“, – sakė LKF sporto direktorius Ramūnas Butautas.

LSU ir LKF planuoja vykdyti ir kitus bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo veiklomis.