Dėl informavimo apie sportininko baigiamą ar atnaujinamą karjerą

2019-09-30 13:09

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-632 “Dėl informavimo apie sportininko baigiamą ar atnaujinamą karjerą”

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 24 straipsnio 11 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalies 8 punktu,

n u s t a t a u, kad:

1. Sportininkas apie baigiamą karjerą informuoja Lietuvos Respublikos švietimo, moksloir sporto ministeriją (toliau – Ministerija) ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki savo karjeros baigimo registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis pasirašęs elektroniniu parašu artiesiogiai atvykęs į Ministeriją ir pateikęs pranešimą raštu.

2. Sportininkas apie atnaujinamą karjerą informuoja Ministeriją ne vėliau kaip prieš20 darbo dienų iki savo karjeros atnaujinimo registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis pasirašęs elektroniniu parašu ar tiesiogiai atvykęs į Ministeriją ir pateikęs pranešimą raštu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius