Informacija dėl metinės LKF konferencijos

2020-08-17 14:08
LKF metinė konferencija vyks rugsėjo 8 dieną | Fotografas: Linas Žemgulis

Lietuvos krepšinio federacijos Vykdomojo komiteto nariams

Lietuvos krepšinio federacijos nariams

Pranešame Jums, kad šių metų rugsėjo 8 d. (antradienį) 11:00 val. vyks 2020 m. Lietuvos krepšinio federacijos metinė konferencija. Ji bus rengiama vaizdo konferencijos būdu.

Dokumentuose, kuriuos galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą, rasite:
 1. Kvietimą į LKF konferenciją, kuriame nurodytos ir LKF narių atstovavimo konferencijoje sąlygos;
 2. LKF narių sąrašą 2020-07-10;
 3. Rekomenduojamos formos įgaliojimo pavyzdį;
 4. 2020 m. Lietuvos krepšinio federacijos metinės konferencijos darbotvarkę;
 5. 2020 m. Lietuvos krepšinio federacijos metinės konferencijos reglamentą;
 6. 2019 m. Lietuvos krepšinio federacijos metinę finansinę veiklos ataskaitą ir audito išvadas;
 7. 2020 m. Lietuvos krepšinio federacijos kalendorinį planą;
 8. LKF konferencijos nutarimo „Dėl LKF etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos rinkimo“ projektą;
 9. LKF konferencijos nutarimo „Dėl Lietuvos krepšinio federacijos sporto renginių organizavimo saugumo taisyklių tvirtinimo“ projektą;
 10. LKF konferencijos nutarimo „Dėl krepšininkų, trenerių ir komandos palydovų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, limitų Lietuvos krepšinio lygose“ pakeitimo projektą;
 11. LKF konferencijos nutarimo „Dėl taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštą žaidėją“ pakeitimo projektą;
 12. LKF konferencijos nutarimo „Dėl Lietuvos krepšinio trenerių (aukšto meistriškumo ir fizinio aktyvumo sporto specialistų) licencijavimo tvarkos“ projektą;

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti 2020 m. LKF metinėje konferencijoje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl siūlomų LKF konferencijoje tvirtinti dokumentų projektų, dokumentų pakeitimų ar papildymų, prašome siųsti Lietuvos krepšinio federacijai iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu: office@lbbf.lt.

Lietuvos krepšinio federacija primena, kad LKF metinėje konferencijoje balsavimo teisę turi tik LKF narių organizacijų vadovai arba vadovų raštiškai įgalioti narių organizacijų darbuotojai, dalyviai ar valdymo organų nariai.

Konferencijos balsavimo teisę turi tik Asociacijos nariai (LKF įstatų 8.8. punktas).

Taip pat informuojame, kad kiekvienam LKF nariui bus įteikta po vieną (1) akreditaciją, suteikiančią teisę patekti į konferencijų salę.Lydintys asmenys į salę įleidžiami NEBUS.

PRIMENAME, KAD LKF METINĖS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA SPAUSDINAMA NEBUS.

Maloniai prašome Jūsų, esant galimybei, informuoti Lietuvos krepšinio federaciją apie savo dalyvavimą iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu office@lbbf.lt.