Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamento mokymai

2020-05-14 08:05

Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamento mokymai, suteikiantys teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arbafizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo instruktoriumi

Mokymų pradžia – 2020 m. rugpjūčio 20 d.

Kontaktinės paskaitos vyks du kartus per mėnesį (kas antrą savaitgalį) – penktadieniais iršeštadieniais. Kitos valandos – savarankiškas mokymasis nuotoliniu būdu.

Būtina išankstinė registracija. Registracijos forma čia.Registruojantis reikia sumokėti 50 € mokestį: Lietuvos sporto universitetas
AB SEB LT04 7044 0600 0332 5574, įmokos kodas 006

Mokėjimo paskirtis – Mokymų registracijos mokestis, vardas, pavardė asmens, kuris dalyvaus mokymuose.

Registracijos mokestis bus įskaičiuotas į kursų kainą. Mokestis negrąžinamas.
Išsamesnę informaciją galima rasti LSU tinklalapyje: https://www.lsu.lt/studijos/paslauga/kursai-ir-seminarai-2/

Papildoma informacija

Jei asmuo dalyvavo tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje, mokymaipripažįstami tinkamais teisei dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu įgyti tik tuo atveju, jei baigtų mokymų akademinių valandų skaičius sutampa su nurodytomis aukštosios mokyklos ir mokymų programų turinys atitinka nustatytus reikalavimus.

Jei asmuo turi įgijęs formaliuoju ir neformaliuoju būdu dalį mokymų programos turinyje esamų dalykų kompetencijų, rezultatai gali būti įskaityti aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos:

  • Aukšto meistriškumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5metus;
  • Fizinio aktyvumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  • Aukšto meistriškumo sporto instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  •  Fizinio aktyvumo instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.

    Įgytos kompetencijos tobulinamos savarankiškai, dalyvaujant nacionalinio ar tarptautinio lygio mokymuose, seminaruose, kursuose, mokslinėse konferencijose šiomis temomis:neformalusis ugdymas, anatomija, sporto edukologija, sporto didaktika, sporto psichologija,judesių fiziologija (kineziologija), judesių biomechanika, sporto biochemija, sporto medicina,sporto sociologija, sporto filosofija, sporto istorija, sporto vadyba, sporto komunikacija,sportininkų reabilitacija, sportininkų mityba, sporto srities teisinis reglamentavimas, sporto etika.

    Asmuo, kuris tobulino įgytas kompetencijas, turi turėti nurodytų mokymų baigimą patvirtinančius dokumentus.