Mirė Giedriaus Gusto tėtis

2019-09-03 10:09

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame

Lietuvos krepšinio federacijos Moterų krepšinio lygos direktorių Giedrių Gustą,

dėl mylimo Tėvelio mirties.