„NIKE Vikruolių taurėje“ – pasikeitusios taisyklės ir naujos užduotys

2019-10-31 13:10
Nuotrauka: Fotodiena.lt

Antruosius gyvavimo metus pradedantis Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) projektas mergaitėms – „NIKE Vikruolių taurė“ skelbia šio sezono pradžią. Projekto dalyvės jau gali susipažinti su pirmosiomis užduotimis ir pradėti treniruočių procesą. Taurės varžybų dalyvės rungsis žaisdamos judriuosius žaidimus, bei atlikdamos tam tikras užduotis. Už kiekvieną laimėtą žaidimą ir tiksliausiai atliktą užduotį komanda gauna po tašką. Daugiausiai taškų surinkusi komanda skelbiama etapo nugalėtoja.

Taurės varžybos vyks trimis etapais:

 • Pirmas etapas – regioniniai finalai, 2019 m. gruodžio mėn.;
 • Antras etapas – pusfinalis, 2020 m. vasario mėn.;
 • Trečias etapas – finalas, 2020 m. balandžio mėn.

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti bei motyvuoti mergaites rinktis krepšinį, sudominti ir įtraukti tėvelius, mokyklas ir sporto bendruomenę. Vienas iš svarbiausių tikslų – populiarinti moterų krepšinį. Projektą kartu su Lietuvos krepšinio federacija taip pat dalinai finansuoja FIBA Europe „Youth Development Fund“. Projekto ambasadore tapo buvusi krepšininkė Dalia Belickaitė, kuri šiuo metu aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, veda TV sporto laidas.

Pirmojo sezono nugalėtojomis tapo Alytaus sporto ir rekreacijos centro „Saulučių“ komanda, kuri tik po atkaklios kovos ir pratęsimo įveikė Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro „Vikruolių“ sportininkes.

„NIKE Vikruolių taurė 2019-2020“ užduotys

 1. „Katinas akvariume“

Inventorius:

Dviejų spalvų marškinėliai.

Eiga:

Kiekviena komanda paskiria po dvi žaidėjas, kurios paeiliui taps „katinais“.

Žaidimo pradžioje dvi besirungsiančios komandos užima vietas vienoje ir kitoje krepšinio aikštelės pusėje. Po vieną iš anksto paskirtą „katiną“ pereina į varžovių pusę. Gauname abiejose aikštelės pusėse žaidėjų formatą 5+1, kur

5-ios vienos komandos žaidėjos – „žuvelės“, 1-a varžovių komandos žaidėja – „katinas“.

Trijų taškų zona, ribojama tritaškio linija bei galine linija – „akvariumas“.

Žaidimo tikslas – išgaudyti visas „žuveles“ iš „akvariumo“.

„Akvariumo“ ribas peržengusi „žuvelė“ laikoma pagauta ir iškrenta iš žaidimo.

Pagauta, arba „akvariumo“ ribas peržengusi „žuvelė“, stoja už „akvariumo“ ribų, į tam tikslui paruoštą vietą.

Žaidimo pradžia: „Katinai“ stovi centriniame rate, veidu vienas į kitą, prie centro linijos. „Žuvelės“ – sėdi ant galinės linijos, rankos ant ištiestų kojų kelių, nugara į aikštelę. Po garsinio signalo „katinai“ suploja vienas su kitu dviem rankomis ir apsisukę bėga gaudyti „žuvelių“. „Žuvelės“ po signalo išsilaksto ir turi kuo ilgiau išvengti „katino“.

Vienam „katinui“ išgaudžius visas žuveles, žaidimas stabdomas ir komandas vėl užima pradines padėtis, kur „katino“ vietą užima iš anksto paskirtas antrasis gaudytojas. Žaidimas kartojamas.

Žaidimui skiriamas laiko limitas – 40 sek. Jei per tiek laiko „katinas“ neišgaudo „žuvelių“, žaidimas stabdomas ir skaičiuojama kiek liko nepagautų žuvelių.

Žaidimą laimi komanda, kurios „katinai“ greičiau išgaudė visas „žuveles“. Esant lygiam rezultatui žiūrimas suminis laikas, kurį sugaišo abu komandos „katinai“ „žuvelių“ gaudymui.

 1. Estafetė „Vijurkas“:

Inventorius:

2 krepšinio kamuoliai;

10 stovelių;

8 kūgeliai;

Eiga:

Keturi kūgeliai išdėstomi zig-zagu: pirmasis kūgelis nutolęs nuo galinės linijos per 1,5 m. Atstumas tarp priešingų kūgelių 1,5 m. Atstumas tarp vienos linijos kūgelių 1,5 m.

Keturi stoveliai išdėstyti viena linija: pirmasis stovelis nutolęs nuo paskutiniojo kūgelio 1,5m. Vienas nuo kito nutolę per dvi pėdas.

Penktas stovelis stovi ant centro linijos, priešais estafetės kliūtis.

Žaidėjos išsirikiuoja už galinės linijos, prie startą žyminčių kupstelių. Pirmoji žaidėja laiko prie grindų prispaustą kamuolį. Po garsinio signalo ji ima kamuolį į rankas ir bėgdama visu greičiu aplenkia kūgelius iš išorės. Įveikusi kūgelius žaidėja turi pasisukti nugara į bėgimo kryptį ir įveikti stovelius bėgdama „gyvatėle“ atbulomis.

Įveikusi paskutinį stovelį, pasisuka veidu į bėgimo kryptį ir visu greičiu apibėgusi ant centro linijos stovintį stovelį, parneša kamuolį už jos eilėje laukusiai komandos draugei. Kamuolys turi būti perduodamas iš rankų į rankas – negali būti metamas, ridenamas, ar kaip nors kitaip perduodamas.

Už neteisingai perduotą ar bėgimo metu neteisingai laikomą kamuolį, anksčiau signalo peržengus starto liniją, skiriama baudos sekundė, kuri pridedama prie bendro komandos laiko. Neįveikus kliūties – neapibėgus stovelio ar kūgelio, žaidėja privalo grįžti prie neįveiktos kliūties ir pereiti prie kitos kliūties tik ją įveikusi. Nuvertus, ar kaip nors kitaip perkėlus kliūtį iš jos pradinės padėties, žaidėja privalo grąžinti kliūtį į vietą.

Greičiausiai kliūtis įveikusi komanda gauna tašką.

 1. „Autobusas“

Inventorius:

12 krepšinio kamuolių;

2 vienos spalvos kūgeliai ir 1 kitos spalvos kūgelis.

Eiga:

Kūgeliai vienodais tarpais sudėti ant centro linijos. Tai – trys „autobusai“ su skirtingu skaičiumi vietų. Du vienodos spalvos kūgeliai – „autobusai“ turi po 4 vietas, vienas kitos spalvos „autobusas“ turi tik 3 vietas. „Autobusuose“ yra viena vieta mažiau nei žaidimo dalyvių.

Abi komandos sustoja baudos aikštelėje, šalia baudos aikštelę ribojančių linijų taip, kad driblinguojant kamuolys liktų už baudos aikštelės ribų. Po dvi žaidėjas stovi prie šoninių baudos aikštelės linijų; viena – prie galinės, ir viena – prie baudų metimo linijos.

Po garsinio signalo visos žaidimo dalyvės varo kamuolį bėgdamos ristele, laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi.

Po antro garsinio signalo visos žaidimo dalyvės turi pataikyti į lentą, pagauti savo nuo lentos atšokusį kamuolį ir kuo greičiau bėgti, nešdama rankose kamuolį ir sėsti į „autobusą“, kuriame dar yra laisvų vietų. Tame pačiame autobuse gali būti abiejų komandų žaidėjos. Stumdyti, blokuoti, neleisti atsisėsti varžovių komandos žaidėjoms draudžiama. „Autobusuose“ sėdėti reikia gražiai eilute, viena paskui kitą (ant centro linijos). Visi trys „autobusai“ važiuoja viena kryptimi (nurodo treneris), tad ir keleivės turi visos žiūrėti viena kryptimi.

Laimi komanda, kurios visos žaidėjos spėjo į „autobusą“.

 1. „Taiklioji akis“

Inventorius:

6 gimnastikos lankai;

4 stoveliai;

Lanko tvirtinimo prie stovelių elementai;

8 krepšinio kamuoliai.

Eiga:

Lankas pritvirtinamas vertikaliai tarp dviejų stovelių, maždaug 120 cm aukštyje (nuo grindų iki lanko centro). Už 250 cm nuo lanko ir stovelių ant grindų lygiagrečiai padedami du lankai, per tris pėdas

vienas nuo kito. Į lankus padedama po du kamuolius. Lygiai tokiu pačiu principu inventorius paruošiamas ir antrai komandai.

Rungtyniauja dvi komandos, kurios užima vietas prie lankų šia tvarka:

 • Viena žaidėja – „šaulys“, atsistoja tarp ant žemės padėtų lankų su kamuoliais. Kitoje lanko pusėje, priešais „šaulį“ stovi „gaudytojas“. Abipus „šaulio“ , šalia lankų su kamuoliais, stovi du „perdavinėtojai“. Po vieną žaidėją stovi abipus stovelių su lanku ir prilaiko konstrukciją, kad į ją atsitrenkus kamuoliui, konstrukcija išliktų stabili.

Po signalo abiejų komandų „šauliai“ ima kamuolį iš kairėje pusėje esančio lanko ir perduoda kamuolį per lanką „gaudytojui“. „Gaudytojas“, pagavęs kamuolį, perduoda jį kairėje „šaulio“ pusėje stovinčiam „perdavinėtojui“, atlikdama perdavimą dešine ranka, nuo grindų. „Perdavinėtojas“ padeda kamuolį atgal į lanką. „Šaulys“ turi atlikti 4 taiklius perdavimus, atlikdama 2 taiklius perdavimus kaire ranka, imdama kamuolius iš kairėje esančio lanko, ir 2 taiklius perdavimus dešine ranka, iš dešinėje pusėje esančio lanko (perdavinėjant kamuolius iš dešinėje esančio lanko, „gaudytojas“ kamuolius perduoda dešinėje „šaulio“ pusėje esančiam „perdavinėtojui“, atlikdama perdavimą nuo grindų, kaire ranka). „Šaulys“ perdavinėja tol, kol surenka reikiamą skaičių taiklių perdavimų. Taikliu perdavimu laikomas perdavimas, kurio metu kamuolys nelietė lanko-stovelių konstrukcijos, ar ją laikančios žaidėjos.

Po keturių taiklių perdavimų žaidėjai keičiasi rolėmis pagal laikrodžio rodyklę: „šaulys“ tampa kairiuoju „perdavinėtoju“, kairysis „perdavinėtojas“ eina laikyti konstrukciją kairėje pusėje, kairės pusės laikytojas tampa „gaudytoju“, „gaudytojas“ – laikytoju dešinėje pusėje, dešinės pusės laikytojas – dešinės pusės „perdavinėtoju“, dešinės pusės „perdavinėtojas“ , pagavęs paskutinį kamuolį ir padėjęs jį į dešinį lanką, tampa „šauliu“ ir pradeda perdavimus imdama kamuolius iš kairėje pusėje esančio lanko.

Laikas stabdomas, kai „gaudytojas“, pagavęs tikslų ketvirtą paskutinės (šeštos) žaidėjos perdavimą, iškelia kamuolį virš galvos.

Skaičiuojami bandymai, kurių prireikė atlikti taiklius perdavimus, bei fiksuojamas rungtyje sugaištas laikas. Laimi komanda, greičiau atlikusi 24 taiklius perdavimus. Esant lygiam rezultatui, laimi komanda, atlikusi mažiau bandymų.

 1. „Piratų lobis“

Inventorius:

6 kūgeliai;

12 kupstelių;

12 lauko teniso kamuoliukų;

11 gimnastikos lankų;

12 krepšinio kamuolių;

Dviejų spalvų marškinėliai.

Eiga:

11 lankų išdėstomi ant centro linijos – „piratų slėptuvės“. Jų yra viena mažiau nei žaidimo dalyvių.

Po tris kūgelius padedama abiejose aikštelės pusėse – baudos aikštelės centre ir ant 3 tšk. linijos, krašte, ties 45*.

Kupsteliai su tenisiukais – „lobis“, išdėliojami abejose aikštelės pusėse šia tvarka:

 • Ant abiejų blokelių;
 • Ant abiejų alkūnių;
 • Ant 3 tšk linijos, ties 45*.

Abiejų komandų žaidėjos – „piratai“, sustoja ratuku aplink centrinį ratą: kas antra žaidėja – tos pačios komandos.

Po garsinio signalo „piratai“ bėga ristele, ridendamos grindimis kamuolius.

Po antro signalo „piratai“ paima kamuolį į rankas ir nubėgusios turi paimti bet kurį „lobį“. Tada paliesti priešingoje nei paimtas tenisiukas aikštelės pusėje esantį bet kurį iš trijų kūgelių ir įšokti į laisvą „slėptuvę“ ant centro linijos.

Laimi komanda, kurios visos žaidėjos spėjo įšokti į lankus.

 1. Estafetė „Mikliukas“

Inventorius:

2 krepšinio kamuoliai;

5 stoveliai;

4 kūgeliai;

4 kupsteliai.

Eiga:

Inventorius sustatomas taip pat, kaip estafetėje „Vijurkas“. Kupsteliai uždedami ant kūgelių kaip „kepurėlės. Pradinė padėtis tokia pati kaip estafetėje „Vijurkas“.

Pirmoji žaidėja bėga ridendama kamuolį link pirmojo kūgelio su „kepurėle“. Kamuolys ridenamas išorine ranka (pvz.: link kairėje pusėje esančio kūgelio – kaire ranka).Ties kūgeliu žaidėja turi pakeisti kamuolį liešiančią ranką, praridendama kamuolį tarp kojų. Tada išorine ranka (pvz.: jei buvo ridenama kaire ranka link kairiojo kūgelio, „kepurėlė“ nuimama kaire ranka) nuimti „kepurėlę“ ir ją padėti šalia kūgelio. Tas pats veiksmas atliekamas ties visais kūgeliais.

Po paskutiniojo kūgelio žaidėja ima kamuolį į rankas ir įveikia stovelius nešdama kamuolį dviem rankomis, bėgdama „gyvatėle“. Įveikus paskutinį stovelį reikia apibėgti ant centro stovintį stovelį ir parnešti kamuolį komandos draugei. Pastaroji turi „kepurėles“ uždėti ant kūgelių.

Už neteisingai perduotą ar bėgimo metu neteisingai laikomą kamuolį (kai kamuolys laikomas tik vienoje rankoje), anksčiau signalo peržengus starto liniją, skiriama baudos sekundė, kuri pridedama prie bendro komandos laiko. Neįveikus kliūties – neapibėgus stovelio ar kūgelio, nepraridenus kamuolio tarp kojų, neuždėjus ar nenuėmus „kepurėlės“, kliūtis laikoma neįveikta. Žaidėja privalo grįžti prie neįveiktos kliūties ir ją įveikti. Pereiti prie kitos kliūties galima tik įveikus visas prieš tai esančias kliūtis. Nuvertus, ar kaip nors kitaip perkėlus kliūtį iš pradinės padėties, žaidėja privalo grąžinti kliūtį į vietą, į jos pradinę padėtį.

Greičiausiai kliūtis įveikusi komanda gauna tašką.