Apie

Lietuvos krepšinio federacijos Teisėjų asociacija (LKF TA) oficialiai įregistruota 1995 m. rugsėjo 21 d. 1945-1995 m. ji buvo vadinama Lietuvos krepšinio teisėjų kolegija.

Ikikarinėje Lietuvoje yra žinomi keturi FIBA tarptautinės kategorijos teisėjai: Nikodemas Čerekas (kategorija suteikta 1936 m.), Stanislovas Šačkus (1938 m.), Mykalojus Zaroskis (1939 m.) ir Artūras Andrulis (1939 m.). Vėliau FIBA kategorija buvo suteikta šiems Lietuvos krepšinio arbitrams: Stanislovui Stonkui (gimęs 1932 m., kategorija suteikta 1962 m.), Juozui Jankauskui (1931 m./1970 m.), Patrikui Buivydui (1942 m./1977 m.), Juozui Storpirščiui (1947 m./1984 m.), Aleksui Zakiui (1957 m./1986 m.), Romualdui Brazauskui (1960 m./1987 m.), Kęstučiui Pilipauskui (1958 m./1991 m.), Virginijui Dovidavičiui (1964 m./1992 m.), Vytautui Kukarskui (1959 m./1993 m.), Tomui Jasevičiui (1977 m./2002 m.), Martynui Gudui (1972 m./2004 m.), Mindaugui Večerskiui (1971 m./2005 m.), Jurgiui Laurinavičiui (1976 m./2007 m.), Gintarui Vitkauskui (1974 m./2010 m.), Rimantui Bieliniui (1978 m./2011 m.), Viliui Mačiulaičiui (1978 m./2012 m.) ir Artūrui Šukiui (1983 m/2013 m).

Šiuo metu tarptautinę licenciją turi aštuoni Lietuvos atstovai (T. Jasevičius, M. Gudas, M. Večerskis, J. Laurinavičius, G. Vitkauskas, R. Bielinis (suspenduota), V. Mačiulaitis ir A. Šukys). Oficialiose tarptautinėse varžybose leidžiama teisėjauti iki 50 metų. Šiuo metu septyniems Lietuvos krepšinio komisarams yra suteikta tarptautinės kategorijos krepšinio komisaro licencija: Algimantas Pavilonis (2004 m.), Saulius Samulevičius (2004 m.), Tomas Rimkus (2005 m.), Kęstutis Skerys (2005 m.), Kęstutis Pilipauskas (2009 m.), Romualdas Brazauskas (2012) ir Vytautas Kukarskas (2013).

Juozas Jankauskas buvo pirmasis tarptautinės kategorijos krepšinio komisaras (1986-2003 m.).

LKF TA vienija 201 narį iš visos Lietuvos.

Už didelius nuopelnus teisėjavimo labui šešiems Lietuvos teisėjams yra suteiktas tarptautinis krepšinio garbės teisėjo vardas: Raimundui Barauskui, Justinui Lagunavičiui, Aleksui Makulavičiui, Vytautui Geštautui, Vytautui Ručinskui ir Juozui Jankauskui.

LKF TA du kartus per metus organizuoja teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarus. Seminarai dažniausiai vykdomi rugsėjo ir sausio mėnesiais.