Komisarai

LKF TA prezidiumo patvirtinti 2013–2014 m. LKL, NKL ir LMKL techniniai komisarai

1. R. Barauskas (Kaunas)
2. R. Bukauskis (Vilnius)
3. A. Bataitis (Kaunas)
4. R. Bielinis (Vilnius)
5. Z. Kamarūnas (Kaunas)
6. V. Kukarskas (Vilnius)
7. A. Pavilonis (Vilnius)
8. K. Pilipauskas (Kaunas)
9. T. Rimkus (Vilnius)
10. K. Skerys (Vilnius)
11. S. Samulevičius (Vilnius)
12. J. Storpirštis (Jonava)
13. V. Vilius (Kaunas)
14. R. Vitkus (Marijampolė)
15. A. Zakis (Kaunas)
16. G. Zalieckas (Vilnius)
17. A. Šalkauskas (Utena)
18. R. Navickas (Kaunas)
19. J. Čepaitis (Panevėžys)
20. R. Gelžinis (Klaipėda)
21. A. Statkus (Šiauliai)
22. P. Zalieckas (Kaunas)
23. R. Mukas (Vilnius)
24. A. Samulionis (Kelmė)
25. V. Geštautas (Vilnius)
26. S. Navickas (Kaunas)
27. V. Razutis (Klaipėda)
28. V. Miknevičius (Jonava)
29. S. Stankūnas (Marijampolė)

LKF TA prezidiumo patvirtinti 2012–2013 m. LKL, NKL ir LMKL techniniai komisarai

Raimundas Barauskas (Kaunas)
Algirdas Bataitis (Kaunas)
Robertas Bukauskis (Vilnius)
Zenonas Kamarūnas (Kaunas)
Vytautas Kukarskas (Vilnius)
Algimantas Pavilonis (Vilnius)
Kęstutis Pilipauskas (Kaunas)
Tomas Rimkus (Vilnius)
Saulius Samulevičius (Vilnius)
Algirdas Samulionis (Kelmė)
Kęstutis Skerys (Vilnius)
Juozas Storpirštis (Jonava)
Valdas Vilius (Kaunas)
Rimas Vitkus (Marijampolė)
Aleksas Zakis (Kaunas)
Gintautas Zalieckas (Vilnius)
Jonas Čepaitis (Panevėžys)
Romualdas Gelžinis (Klaipėda)
Vytautas Geštautas (Vilnius)
Vidmantas Miknevičius (Jonava)
Rolandas Mukas (Vilnius)
Sigitas Navickas (Kaunas)
Vidmantas Razutis (Klaipėda)
Antanas Statkus (Šiauliai)
Petras Zalieckas (Kaunas)
Audrius Šalkauskas (Utena)
Rimantas Bielinis (Vilnius)

LKF TA prezidiumo patvirtinti 2011–2012 m. LKL, NKL ir LMKL techniniai komisarai:

1. R. Barauskas (Kaunas)
2. R. Bukauskis (Vilnius)
3. A. Bataitis (Kaunas)
4. A. Činga (Panevėžys)
5. Z. Kamarūnas (Kaunas)
6. V. Kukarskas (Vilnius)
7. V. Miknevičius (Jonava)
8. K. Pilipauskas (Kaunas)
9. T. Rimkus (Vilnius)
10. K. Skerys (Vilnius)
11. S. Samulevičius (Vilnius)
12. J. Storpirštis (Jonava)
13. V. Vilius (Kaunas)
14. R. Vitkus (Marijampolė)
15. A. Zakis (Kaunas)
16. G. Zalieckas (Vilnius)
17. J. Jakubaitis (Panevėžys)
18. V. Ručinskas (Kaunas)
19. J. Čepaitis (Panevėžys)
20. R. Gelžinis (Klaipėda)
21. A. Statkus (Šiauliai)
22. P. Zalieckas (Kaunas)
23. R. Mukas (Vilnius)
24. A. Samulionis (Kelmė)
25. V. Geštautas (Vilnius)
26. S. Navickas (Kaunas)
27. V. Razutis (Klaipėda; tik LMKL)

LKF TA prezidiumo patvirtinti 2010–2011 m. LKL ir NKL techniniai komisarai:

1. R. Barauskas (Kaunas)
2. R. Bukauskis (Vilnius)
3. V. Geštautas (Vilnius)
4. J. Jakubaitis (Panevėžys)
5. J. Jankauskas (Vilnius)
6. Z. Kamarūnas (Kaunas)
7. V. Kukarskas (Vilnius)
8. V. Miknevičius (Jonava)
9. T. Rimkus (Vilnius)
10. V. Ručinskas (Kaunas)
11. S. Samulevičius (Vilnius)
12. J. Storpirštis (Jonava)
13. V. Vilius (Kaunas)
14. G. Zalieckas (Vilnius)
15. A. Zakis (Kaunas)
16. A. Činga (Panevėžys)
17. R. Vitkus (Marijampolė)
18. J. Čepaitis (Panevėžys)
19. R. Gelžinis (Klaipėda)
20. A. Statkus (Šiauliai)
21. P. Zalieckas (Kaunas)
22. R. Mukas (Vilnius)
23. A. Samulionis (Kelmė)
24. K. Pilipauskas (Kaunas)
25. S. Navickas (Kaunas)
26. K. Skerys (Vilnius)

LKF TA prezidiumo patvirtinti 2009–2010 m. LKL ir NKL techniniai komisarai:

1. R. Barauskas (Kaunas)
2. R. Bukauskis (Vilnius)
3. V. Geštautas (Vilnius)
4. J. Jakubaitis (Panevėžys)
5. J. Jankauskas (Vilnius)
6. Z. Kamarūnas (Kaunas)
7. V. Kukarskas (Vilnius)
8. V. Miknevičius (Jonava)
9. T. Rimkus (Vilnius)
10. V. Ručinskas (Kaunas)
11. S. Samulevičius (Vilnius)
12. K. Skerys (Vilnius)
13. J. Storpirštis (Jonava)
14. V. Vilius (Kaunas)
15. G. Zalieckas (Vilnius)
16. A. Zakis (Kaunas)
17. A. Činga (Panevėžys)
18. R. Vitkus (Marijampolė)
19. J. Čepaitis (Panevėžys)
20. R. Gelžinis (Klaipėda)
21. A. Statkus (Šiauliai)
22. P. Zalieckas (Kaunas)
23. R. Mukas (Vilnius)
24. A. Samulionis (Kelmė)
25. A. Makulavičius (Vilnius)
26. S. Navickas (Kaunas)
27. J. Jankevičius (Tauragė)
28. J. Gečas (Jurbarkas)

2008-2009 metų sezono teisėjai ir komisarai